Bostadsbristen ökar, något behöver göras!

Bostadsbristen ökar, och den finns i hela landet. Idag står många unga utan boende, men bostadsbristen är inte bara ett problem för de yngre. Hela samhällsekonomin påverkas eftersom bostadspolitiken är tätt sammankopplad med arbetsmarknads- och utbildningspolitiken. Om inte fler bostäder byggs kan unga och arbetslösa inte flytta dit jobben och utbildningarna finns. Man tvingas tacka nej till jobb och studier för att det saknas bostäder, eller för att man inte kan få tag i en bostad till ett rimligt pris.

För många unga är det här den viktigaste frågan idag. Vuxenlivet har svårt att komma igång när man tvingas bo kvar hos sina föräldrar eller flytta mellan tillfälliga adresser, från ett andrahandskontrakt till ett annat, och leva med sina tillhörigheter i en resväska. Bristen på bostäder gör även att klyftorna mellan samhällsklasserna ökar. De som har det bra ställt subventioneras med ränte- och rotavdrag, medan de med begränsade resurser får det ännu svårare då bostadsbristen får hyrorna att skjuta i höjden.

En marknadsstyrd hyressättning, som ger en rimlig hyra för objekten, ges endast om marknaden är i balans, d.v.s. när tillgång och efterfrågan står på samma nivå. Idag betalar man höga andrahandshyror utan tryggheten i ett eget kontrakt. Dagens system ger de som redan bor tryggt en stark ställning. Det är dags att börja tänka på de som vill bo, och de som kommer att bo i framtiden. Vi behöver bygga fler bostäder för att samhället ska fungera. Det tar tid att bygga nytt, men ju längre man väntar desto större kommer problemen att bli.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *