Vi behöver fler grönområden

Grönområden är inte bara vackert, det är viktigt också. Forskning har visat att naturen påverkar oss positivt såväl fysiskt som psykiskt. Aktivitetsnivån ökar och stressnivån sjunker. Grönområden kan också främja socialt deltagande och interaktion mellan människor. Det har en positiv inverkan på äldres möjlighet att vara aktiva, och det främjar barns psykiska, sociala, fysiska och motoriska utveckling. Även för funktionsnedsatta kan tillgängliga grönområden ha en positiv inverkan.

Det är inte bara viktigt att grönområdena finns, utan också att de finns i vår närhet. Eftersom färre och kortare besök görs ju längre bort grönområdet ligger, är förutsättningarna till ett aktivt liv större om naturen finns så nära att man till fots kan sig dit från bostaden eller arbetet. En brittisk studie har visat att det är betydligt mindre hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska grupper i områden med god tillgång till grönområden.

Man kan till och med se att patienter på sjukhus har tillfrisknat snabbare om de haft ett fönster mot gröna områden, och trädgårdar i sjukhusmiljö är en viktig faktor för att påskynda rehabilitering. Natur och grönska har en stressdämpande effekt, och det minskar även buller och ger kroppen en bättre chans att återhämta sig. En positiv effekt av detta är att stress och oro dämpas, vilket kan främja människor med kognitiva nedsättningar.

Satsningar i närmiljön, som till exempel promenadstråk till naturliga mötesplatser, kan hjälpa till att öka den fysiska aktiviteten hos bland annat socioekonomiskt svaga grupper och personer med utländsk bakgrund. Vi måste tänka på att göra naturen mer tillgänglig, och inse att alla vinner på fler grönområden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *