Imponerande arkitektur: La Sagrada Familia

Sagrada Familia, eller Temple Expiatori de la Sagrada Família som är byggnadens fullständiga namn, är en mycket stor och ännu inte färdigbyggd basilika om står i Barcelona i Katalonien. En basilika är en kyrkobyggnad av halltyp. Sagrada Familia kallas ofta för katedral, vilket är felaktigt då Barcelonas domkyrka är Santa Eulalia.

La Sagrada Familia, som betyder ”den heliga familjen”, började byggas år 1882 under ledning av Fransisco del Villar. 1883 tog den världsberömde arkitekten Antoni Gaudí över arbetet, och han ägnade återstoden av sitt liv åt att färdigställa kyrkan. Den är fortfarande inte färdig, men enligt en omdiskuterad tidsplan beräknas den bli klar år 2026. Då är det 100 år sedan Gaudí avled. Senare planläggning siktar på en slutlig invigning senast 2030.

Antoni Gaudí ville ha fasader som representerade Jesu födelse, död och återuppståndelse. Födelsefasaden mot öst färdigställdes 1930, och är den som tydligast uppvisar Gaudís inflytande. Passionsfasaden mot väst har en striktare utformning med renare och rakare linjer. Ärofasaden mot söder började byggas 2002, och den kommer att bli den största av kyrkans fasader.

Gaudí ville också ha 18 spiror som symboliserar de tolv apostlarna, de fyra evangelisterna, jungfru Maria och Jesus Kristus. Jesus Kristus torn, det centrala kyrktornet som ännu inte står klart, skulle vara 170 meter högt. När kyrkan står färdig är det meningen att det högsta valvet ska vara så högt att talhöjden inomhus kommer vara på 75 meter.

Sagrada Familia ägs av en privat stiftelse, och idag bekostas det fortsatta bygget av gåvor från privatpersoner och inträdesavgifter från besökare. Kyrkan är en av Spaniens främsta sevärdheter och besöks varje år av miljontals turister. Man behöver inte vara kristen för att uppskatta skönheten och den fridfulla värdigheten i byggnaden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *