Imponerande arkitektur: La Sagrada Familia

Sagrada Familia, eller Temple Expiatori de la Sagrada Família som är byggnadens fullständiga namn, är en mycket stor och ännu inte färdigbyggd basilika om står i Barcelona i Katalonien. En basilika är en kyrkobyggnad av halltyp. Sagrada Familia kallas ofta för katedral, vilket är felaktigt då Barcelonas domkyrka är Santa Eulalia.

La Sagrada Familia, som betyder ”den heliga familjen”, började byggas år 1882 under ledning av Fransisco del Villar. 1883 tog den världsberömde arkitekten Antoni Gaudí över arbetet, och han ägnade återstoden av sitt liv åt att färdigställa kyrkan. Den är fortfarande inte färdig, men enligt en omdiskuterad tidsplan beräknas den bli klar år 2026. Då är det 100 år sedan Gaudí avled. Senare planläggning siktar på en slutlig invigning senast 2030.

Antoni Gaudí ville ha fasader som representerade Jesu födelse, död och återuppståndelse. Födelsefasaden mot öst färdigställdes 1930, och är den som tydligast uppvisar Gaudís inflytande. Passionsfasaden mot väst har en striktare utformning med renare och rakare linjer. Ärofasaden mot söder började byggas 2002, och den kommer att bli den största av kyrkans fasader.

Gaudí ville också ha 18 spiror som symboliserar de tolv apostlarna, de fyra evangelisterna, jungfru Maria och Jesus Kristus. Jesus Kristus torn, det centrala kyrktornet som ännu inte står klart, skulle vara 170 meter högt. När kyrkan står färdig är det meningen att det högsta valvet ska vara så högt att talhöjden inomhus kommer vara på 75 meter.

Sagrada Familia ägs av en privat stiftelse, och idag bekostas det fortsatta bygget av gåvor från privatpersoner och inträdesavgifter från besökare. Kyrkan är en av Spaniens främsta sevärdheter och besöks varje år av miljontals turister. Man behöver inte vara kristen för att uppskatta skönheten och den fridfulla värdigheten i byggnaden.

Bostadsbristen ökar, något behöver göras!

Bostadsbristen ökar, och den finns i hela landet. Idag står många unga utan boende, men bostadsbristen är inte bara ett problem för de yngre. Hela samhällsekonomin påverkas eftersom bostadspolitiken är tätt sammankopplad med arbetsmarknads- och utbildningspolitiken. Om inte fler bostäder byggs kan unga och arbetslösa inte flytta dit jobben och utbildningarna finns. Man tvingas tacka nej till jobb och studier för att det saknas bostäder, eller för att man inte kan få tag i en bostad till ett rimligt pris.

För många unga är det här den viktigaste frågan idag. Vuxenlivet har svårt att komma igång när man tvingas bo kvar hos sina föräldrar eller flytta mellan tillfälliga adresser, från ett andrahandskontrakt till ett annat, och leva med sina tillhörigheter i en resväska. Bristen på bostäder gör även att klyftorna mellan samhällsklasserna ökar. De som har det bra ställt subventioneras med ränte- och rotavdrag, medan de med begränsade resurser får det ännu svårare då bostadsbristen får hyrorna att skjuta i höjden.

En marknadsstyrd hyressättning, som ger en rimlig hyra för objekten, ges endast om marknaden är i balans, d.v.s. när tillgång och efterfrågan står på samma nivå. Idag betalar man höga andrahandshyror utan tryggheten i ett eget kontrakt. Dagens system ger de som redan bor tryggt en stark ställning. Det är dags att börja tänka på de som vill bo, och de som kommer att bo i framtiden. Vi behöver bygga fler bostäder för att samhället ska fungera. Det tar tid att bygga nytt, men ju längre man väntar desto större kommer problemen att bli.

Imponerande arkitektur: Globen

Ericsson Globe, tidigare kallad Stockholm Globe Arena eller i dagligt tal Globen, är en multiarena i stadsdelen Johanneshov i Stockholm. Den är världens största sfäriska byggnad, vilket betyder en klotformad kroppsyta. Konstruktionen bärs upp av 48 böjda stålpelare, och byggnaden är 110 meter i diameter, 85 meter hög invändigt och byggd i stål, betong och glas. Den har en volym på 600 000 kubikmeter. Med sin unika form har Globen blivit en symbol för Stockholm och Sverige.

Globen och området omkring ritades av Berg Arkitektkontor AB, och första spadtaget togs den 10 september 1986. Arenan invigdes officiellt den 19 februari 1989. Den har en publikkapacitet på 16 000 personer, och håller såväl sportevenemang som konsterter och andra shower. Vid ishockey ryms 13 850 personer. Publikrekordet har Metallica, som hade 16 531 besökare 2004. Det finns totalt sex entréer, och invändigt är Globen indelad i tre olika publika läktare, A, B och C, samt ett 40-tal VIP-loger och en restaurang högst uppe vid taket.

År 2009 placerades en liten faluröd stuga med vita knutar på Globens topp, med tanken att förena den moderna och högteknologiska Globen med den traditionella helsvenska lilla stugan. Upphovsmannen till stugan är konstnären Mikael Genberg. 2010 var bygget av Globens gondolbana SkyView klart. Den löper längs den västra utsidan av Globen och erbjuder en resa till Globens topp, 130 meter över havet, i två klotformade kabiner som var och en har en diameter av ca 4,5 meter och kan ta upp till 16 personer. En resa tur och retur tar cirka 20 minuter.

Vi behöver fler grönområden

Grönområden är inte bara vackert, det är viktigt också. Forskning har visat att naturen påverkar oss positivt såväl fysiskt som psykiskt. Aktivitetsnivån ökar och stressnivån sjunker. Grönområden kan också främja socialt deltagande och interaktion mellan människor. Det har en positiv inverkan på äldres möjlighet att vara aktiva, och det främjar barns psykiska, sociala, fysiska och motoriska utveckling. Även för funktionsnedsatta kan tillgängliga grönområden ha en positiv inverkan.

Det är inte bara viktigt att grönområdena finns, utan också att de finns i vår närhet. Eftersom färre och kortare besök görs ju längre bort grönområdet ligger, är förutsättningarna till ett aktivt liv större om naturen finns så nära att man till fots kan sig dit från bostaden eller arbetet. En brittisk studie har visat att det är betydligt mindre hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska grupper i områden med god tillgång till grönområden.

Man kan till och med se att patienter på sjukhus har tillfrisknat snabbare om de haft ett fönster mot gröna områden, och trädgårdar i sjukhusmiljö är en viktig faktor för att påskynda rehabilitering. Natur och grönska har en stressdämpande effekt, och det minskar även buller och ger kroppen en bättre chans att återhämta sig. En positiv effekt av detta är att stress och oro dämpas, vilket kan främja människor med kognitiva nedsättningar.

Satsningar i närmiljön, som till exempel promenadstråk till naturliga mötesplatser, kan hjälpa till att öka den fysiska aktiviteten hos bland annat socioekonomiskt svaga grupper och personer med utländsk bakgrund. Vi måste tänka på att göra naturen mer tillgänglig, och inse att alla vinner på fler grönområden.

Imponerande arkitektur: Turning Torso

Turning Torso, även kallad Torson eller TT och lokalt för ”det skruvade huset”, är det tredje högsta bostadshuset i Europa och Sveriges och Nordens högsta skyskrapa. Byggnaden är 190,4 meter hög och känns igen på sin ”skruvade” design. Den står i Malmö och har blivit ett landmärke för Öresundsregionen då den syns från båda sidor av sundet.

Arkitekten som står bakom designen är Santiago Calatrava. Han inspireras av naturliga rörelser hos djur och människor, och Turning Torso ska föreställa en människokropp i en vändande rörelse. Hela konstruktionen vrider sig 90 grader på sin väg upp. Byggstarten var 2001, och det första spadtaget togs den 14 februari. Arbetet dokumenterades i programmet ”Extreme Engineering” på Discovery Channel, som visade byggarbetarnas vardag. År 2005 stod byggnaden klar, och invigningen skedde den 27 augusti.

Turning Torso har 54 våningar och är i huvudsak ett bostadshus med 147 lägenheter i olika storlekar. Lägenhetsytan omfattar ca 13 500 kvadratmeter. Byggnadens konstruktion bygger på kuber, och de två nedersta kuberna består av kontorsytor. Varje våningsplan är omkring 400 kvadratmeter. De två översta våningarna, 53 och 54, är en konferensanläggning kallad Turning Torso Meetings. Den totala golvytan är 27 000 kvadratmeter.

I byggnaden finns tre höghastighetshissar och två separata hissar för kontorsdelen. Trappor finns ända upp till det översta våningsplanet. Man hittar också en festvåning med plats för upp till 30 personer, en vinkällare, två bastuavdelningar och ett gym. Den 18 augusti 2006 utförde Felix Baumgartner ett så kallat BASE-hopp från Turning Torso, där han först hoppade fallskärm från en helikopter och landade på byggnaden, och sedan hoppade från byggnaden och landade på marken nedanför.